Spansk

Her finner du alle innleggene som handler om spansk språk, finurligheter og frustrasjoner. Dette er IKKE en lærebok i spansk – kun bruddstykker, observasjoner og digresjoner. Bildet over viser Don Quixote en la playa…

Oversikt over forskjellige emner finner du under KATEGORIER, i høyre kolonne.

Innlegg

  1. Spansk for dummies
  2. Spansk, Tall og klokke
  3. Spansk, To be or not to be
  4. Resistiré – hit i ’88 – solidaritetssang i 2020
  5. Ya – lite ord, men stor i kjeften
  6. Lære spansk – Hjelpemidler en la marcha
  7. Tener og tener que
  8. Futurum på spansk – IR + A + INFINITIV
  9. Spansk ordstilling

Finner du noe som er feil, er det fint om du kan gi meg beskjed!