Pandemi, historien som gjentar seg

Jeg kom over et dikt på Facebook, som jeg syns var godt og beskrev tiden vi lever i på en levende måte. Mange hevder at diktet kan være skrevet i 1869 av en dame som heter Kathleen O`Meara. Hun var en irsk-fransk forfatter i Victoria tidens Irland. Det blir påstått at diktet skal ha relasjon til tiden med pandemi rundt 1918-1919 da spanskesyken herjet i verden.

Diktet dukket opp på nytt igjen for ikke mange ukene siden i Italia, under Coronanens verste herjinger i landet. Diktet har videre spredd seg via facebook og diverse blogger gjennom hele Europa og verden, og blitt oversatt til mange språk. Etter mer leting på internet etter opphav til diktet, ser jeg at det kan være forfattet av en kvinne med navnet Kitty O`Meara fra Madison , W I i USA tidligere i år. Uansett hvem som har skrevet diktet har gjort en bra jobb, og historien er god.

To kvinner

Déjà vu

Diktet fikk meg til å tenke på at historier har en tendens til å gjenta seg. SSB (Statistisk sentralbyrå) presenterte i 2005 en artikkel om Spanskesyken. Her redegjør de for spanskesyken og andre epidemier/pandemier. En epidemi blir til en pandemi når det meste av verden er smittet. Les mer om Coronaviruset her.

Feltsykehus under spanskesyken

Artikkelen viser meg at pandemi ikke et nytt fenomen, men noe som gjentar seg i intervaller. Riktig nok ny sykdom og nytt virus i nye forkledninger. Slike pandemier er beskrevet tilbake til 1510 av WHO. Verden har det siste århundre vært igjennom asiasyken, hongkongsyken og spanskesyken for å nevne noen. En pandemi oppstår i følge SSB med 10 -30 års mellomrom.

WHO påsto i 2005 at tiden statistisk sett var overmoden med tanke på en ny pandemi. Flere virusutbrudd de siste ti årene har vist at det hele tiden er en overhengende fare for nye pandemier.

Coronaviruset har ført til pandemi, og historien gjentar seg.
Sykepleier på feltsykehus i USA under spanskesyken.

Spanskesyken

Spanskesyken var årsaken til at 50 millioner mennesker døde, blant annet 15 000 nordmenn. Norge hadde dengang ca 2,5 mill innbyggere. Sykdommen herjet i 1918 og 1919, og hadde trolig konsekvenser for menneskers helse og dødelighet langt inn i det 20 århundre.

Spanskesyken hadde sin debut tidlig i 1918, roet seg ned noen måneder for så mutere og angripe mer dødelig og farlig enn verden til da hadde sett noe virus oppføre seg.

Corona en pandemi-historie som er i full utvikling.
Informasjon om spanskesyke og pandemi utvikling i landets aviser.

En pandemi oppfører seg ofte annerledes enn for eksempel influensaepidemiene fordi arvematerialet endres på en annen måte, slik at få eller ingen oppnår god immunitet. Pandemier sprer seg ofte raskt, noe vi har opplevd det siste halvåret med Coronaviruset.

Historien om Coronaviruset og utvikling av pandemi. Andre pandemier, svartedauen, spanskesyken, asiasyken og hongkongsyken. .
Verden er i krig mot Coronaviruset

En verden i endring

Vi lever i en verden i endring, i en tid med paradigmeskifte så og si. Ingen kan med sikkerhet si hva som kommer til å skje eller hva vi våkner opp til når Coronaviruset går over i historien. Spanskesyken tok livet av flere mennesker i løpet av et år enn svartedauen gjorde på fire år. Corona er ikke i nærheten av de tallene. Forhåpentligvis vil ikke det skje.

Kanskje vi har lært noe av tidenes pandemier, kanskje ikke. Innsamling av informasjon og studie av effektene av dagens tiltak vil gjøre oss bedre rustet neste gang vi møter et virus.

Også landenes økonomi er opp til vurdering. De fleste land har brukt mer penger enn de strengt tatt har råd til. Vi vil oppleve økonomiske nedgang i til og med Norge. Hvordan det vil påvirke oss er for tidlig å si. Men endringer for de fleste land i verden er sikkert.

Hvordan blir alt når det er over?

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *